Strefa dla partnerów

Zaloguj się

Strona głównaRozwiązania: Integracja i oprogramowanie

Oferujemy rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych, które pozwalają na szerokie wykorzystanie ich w różnorodnych dziedzinach życia gospodarczego, takich jak np:

Zarządzanie środkami trwałymi

Kontrola i zarządzanie przepływem osób, towarów i dokumentów

Zarządzanie i ewidencja składników majątku trwałego stanowi bardzo ważny element w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Z pomocą użytkownikom przychodzą nowoczesne technologie informatyczne i technologia kodów kreskowych. Zastosowanie kodów do znakowania elementów majątku i wykorzystanie przenośnych kolektorów danych pozwala na automatyzację procesów inwentaryzacyjnych, co przyśpiesza i ułatwia pracę oraz eliminuje generowanie błędów.  więcej...

W celu zwiększenia wydajności i/lub bezpieczeństwa w firmie, coraz więcej przedsiębiorstw potrzebuje kontroli nad codziennym przepływem osób, towarów, czy dokumentów. Do tych celów idealnie nadaje się technologia RFID. Znakomicie sprawdza się w archiwach, czy bibliotekach, w których istnieje potrzeba szybkiej lokalizacji przechowywanych dokumentów, książek, itp.

RFID to również idealne rozwiązanie w przypadku identyfikacji osób, bądź pojazdów, gdzie zasięg odczytu może wynosić nawet do 100m !!!   więcej...

Systemy magazynowe

Śledzenie procesów produkcyjnych

Współczesna gospodarka magazy-nowa bazuje na technologii kodów kreskowych, wykorzystywanych do znakowania i identyfikacji towarów. W nowoczesnych systemach coraz częściej sięga się jednak po technologię jutra - RFID. Radiowa identyfikacja daje dużo większe możliwości, jednak pociąga za sobą większe nakłady finansowe. Nasza oferta jest bardzo elastyczna i każdy znajdzie coś dla siebie. więcej...

W dobie coraz większej konkurencji na ryku ogromną rolę odgrywa stała kontrola i obniżanie kosztów produkcji oraz kontrola jakości stosowanych surowców i wytwa-rzanych produktów. Zastosowanie technologii kodów kreskowych i/lub RFID oraz urządzeń do automaty-cznej identyfikacji i automatyki przemysłowej, pozwala na szybką i jednoznaczną identyfikację proce-sów produkcyjnych, podzespołów i półproduktów oraz osób odpowiedzialnych za dany etap produkcji.  więcej...

System ewidencji majątku przedsiębiorstwa

System nadzoru nad bezpieczeństwem pracowników w strefach zagrożenia życia

Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa polega nie tylko na prowadzeniu ewidencji jego składników, ale również na utrzymaniu urządzeń w dobrym stanie technicznym. System ewidencji majątku trwałego przedsiębiorstwa umożliwia prowadzenie ewidencji oraz kontrolowanie stanu majątku trwałego firmy.
System tworzą Moduł Środków Trwałych zawierający wszelkie informacje na temat posiadanych środków oraz Moduł Serwisowy, w którym gromadzone są informacje na temat stanu technicznego urządzeń, tj. gwarancje, przeprowadzone naprawy itp.
 
więcej...

Proponowane rozwiązanie skierowane jest do firm, w których priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników, narażonych na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Dotyczy to stacji uzdatniania wody, laboratoriów chemicznych, czy np. rafinerii zajmujących się regeneracją przepracowanych olejów. W przedsiębiorstwach takich istnieje ryzyko zatrucia się oparami chloru, dwutlenkiem węgla, czy węglowodorami aromatycznymi. Często pracownicy narażeni są też na szkodliwe działanie metali ciężkich (Pb, Zn, Cu, Fe, Mn).  więcej...

Identyfikacja odzieży w pralni

System zarządzania dokumentami

W dzisiejszych czasach, aby firma mogła być konkurencyjna na rynku usług, musi inwestować w systemy podnoszące jej wydajność, a tym samym zmniejszające koszty oferowanych usług. W nowoczesnych pralniach pojawiła się potrzeba szybkiej identyfikacji odzieży. Taką możliwość daje technologia RFID, przyśpieszająca procesy przyjmowania i wydawania pranej odzieży. więcej...

Rozwiązanie idealnie sprawdzające się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przechowywania dokumentów w formie papierowej. System skierowany jest zatem do firm zajmujących się archiwizacją danych, banków, firm telekomunikacyjnych, w których zastosowanie identyfikacji RFID przyśpiesza obieg dokumentów.

Kontrola dostępu

 

Prosty, a zarazem funkcjonalny system kontroli dostępu, który zwiększa bezpieczeńswto w każdej firmie. Do jego zalet należy m.in. łatwość rozbudowy o kolejne miejsca rejestracji. Dzięki swojej uniwersalności stał się bardzo popularny co pozwoliło zredukować koszty jego wdrożenia. więcej...

 

© 2000 - 2011 LENZ Group Sp. z o.o.