Strefa dla partnerów

Zaloguj się

Strona głównaKontakt

LENZ Group Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 46
01-242 Warszawa
tel./fax (+48) 22 861 13 85
tel. (+48) 22 861 13 85
e-mail:
mailto:biuro@lenz.pl
www: http://www.lenz.pl/

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000384972, REGON: 142923140 , NIP: 527-26-54-623, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł

© 2000 - 2011 LENZ Group Sp. z o.o.