Strefa dla partnerów

Zaloguj się

Strona głównaRozwiązania: Automatyczna identyfikacja: Skanery kodów kreskowych: Skanery ręczne

Ręczne skanery kodów kreskowych

Ręczne skanery kodów kreskowych umożliwiają odczyt danych zapisanych w postaci kodu kreskowego i szybkie wprowadzanie ich do komputera.
Zastosowanie technologii kodów kreskowych i wykorzystanie skanerów do ich odczytu oszczędza czas osób rejestrujących dane i eliminuje ewentualne błędy, jakie mogłyby powstać przy ręcznym wprowadzaniu ich do komputera.

Ręczne czytniki kodów umożliwiają pracę w dwóch trybach:

 • w trybie wyzwalania, w którym operator po skierowaniu światła skanera na kod przyciskiem wyzwala jego odczyt,
 • w trybie automatycznego odczytu, w którym skaner jest ustawiony w stojaku, a sczytywanie kodu odbywa się poprzez przekładanie kodów pod światłem skanera.

Ze względu na mechanizm skanujący i źródło światła wyróżnia się:

 • skanery laserowe, w których źródłem światła jest dioda laserowe
 • skanery CCD, gdzie źródłem światła jest dioda CCD.

Zasięg odczytu i parametry odczytywanych kodów pozwalają na wyodrębnięnie skanerów:

 • zasięgu standardowym (STD)
 • o dalekim zasięgu odczytu - Longe Range (LR)
 • do odczytu kodów o dużej gęstości (HD).

Zależnie od potrzeb stosowane są ręczne skanery w wersji przewodowej (z kablem: RS232, PS/2, USB itp.) lub w wersji bezprzewodowej (Bluetooth o zasięgu do 10m lub RF o zasięgu do 30m lub 50m – zależnie od modelu).

Spośród dostępnych na rynku ręcznych skanerów kodów szczególną grupę stanowią skanery umożliwiające odczyt kodów dwuwymiarowych (2D) takich jak: PDF417, Datamatrix, Maxicode, Aztec Code, Kod 49, Kod 16K, Kod QR.

Biorąc pod uwagę parametry fizyczne skanerów wyróżnia się grupę urządzeń do zastosowań przemysłowych. Ręczne skanery przemysłowe to urządzenia wyposażone w mocną, wodo i pyłoszczelną obudowę, odporne na upadki, wstrząsy i wibracje, dostępne w wersjach przewodowych i radiowych, do odczytu kodów 1D i 2D.

Przy doborze skanera należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: rodzaj i rozmiar czytanych kodów, oczekiwany zasięg odczytu, warunki, w jakich będzie pracował skaner itp
Wykorzystywane czytniki kodów powinny być dobrej jakości i posiadać parametry umożliwiające np. rekonstrukcję kodu, który może być mocno zniszczony, co z kolei może uniemożliwić szybkie, automatyczne wprowadzanie danych lub doprowadzić do wprowadzenia błędnych informacji.

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama skanerów światowych producentów tych urządzeń takich jak: Datalogic, Symbol, PSC, Hand Held Product, Opticon, Intermec.Zobacz dostępne modele

Przykładowe zastosowania

Biuro i urzędy:

 • rejestrowanie i identyfikowanie dokumentów
 • identyfikacja pracowników

Służba zdrowia i apteki:

 • identyfikacja dokumentacji pacjentów
 • rejestracja i identyfikacja próbek w laboratorium
 • wczytywanie recept

Transport i logistyka:

 • identyfikowanie przesyłek przy ich wysyłce i odbiorze
 • kontrola paczek w centrach dystrybucyjnych
 • zarządzanie magazynem

Produkcja:

 • identyfikacja surowców i produktów w wewnętrznym obiegu
 • inwentaryzacja
 • kontrola procesu produkcyjnego
 • identyfikacja podzespołów

Biblioteki:

 • identyfikacja osób oraz książek i czasopism przy wypożyczaniu i zwrotach

© 2000 - 2011 LENZ Group Sp. z o.o.