Strefa dla partnerów

Zaloguj się

Strona głównaIntegracja i oprogramowanie: Środki trwałe: Oprogramowanie

Program Środki Trwałe Lenz to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw. W niedużych firmach system może mieć postać jednostanowiskowego programu z odpowiednim osprzętem. Natomiast w dużych przedsiębiorstwach posiadających wiele filii (lokalizacji) może występować w postaci Centralnego Systemu Ewidencji Środków Trwałych, stanowiąc doskonałe narzędzie do administrowania środkami trwałymi dla centrali i podlegającej jej jednostek. Wówczas administrowanie odbywa się przez przeglądarkę internetową, a operator po zalogowaniu się ma dostęp do informacji przez dowolny komputer w sieci Internet, który ma połączenie z serwerem.

Program Środki Trwałe Lenz umożliwia między innymi:

 • Prowadzenie kartotek środków trwałych/wyposażenia (z możliwością przechowywania nr seryjnych urządzeń)
 • Stworzenie i prowadzenie bazy lokalizacji (wielopoziomowej: filia, wydział, budynek, nr pokoju, pracownik)
 • Znakowanie środków trwałych/wyposażenia
 • Rejestrację i ewidencję oprogramowania funkcjonującego w firmie
 • Tworzenie w programie zestawów komputerowych, w których każdy składnik opatrzony jest własnym kodem
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji
 • Raportowanie - w tym realizowanie wydruków na drukach ścisłego zarachowania - wg zdefiniowanych formatów
 • Import i eksport danych w określonym formacie (np. plik txt)
 • Generowanie i wydruk różnego rodzaju zestawień (tj. np. zestawienia środków trwałych w danym pomieszczeniu lub środków trwałych przypisanych konkretnemu pracownikowi)
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Jednoczesną pracę wielu użytkowników, zapewniając odpowiednie poziomy uprawnień
 • Współpracę z drukarką etykiet (drukarką kodów kreskowych)
 • Współpracę z terminalem przenośnym

W okresie wdrożenia ma miejsce zasilenie początkowe systemu polegające na opracowaniu mechanizmu importu danych na temat środków z istniejących plików (tj. np. arkuszy programu MS Excell lub odpowiednio sformatowanych plików tekstowych itp.).
Podczas rejestracji nowego środka w systemie nadawany jest mu nowy unikalny numer, następnie na drukarce etykiet drukowana jest etykieta z kodem kreskowym (zawierającym ww. numer), która jest naklejana na przedmiot.
Program umożliwia generowanie i wydruk dokumentów związanych z przyjęciem, likwidacją, czy przekazaniem środka, a także prowadzenie historii ww. operacji.
Inwentaryzacja przeprowadzana jest za pomocą przenośnego terminala z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych, co znacznie przyśpiesza i ułatwia ww. proces. Zebrane podczas inwentaryzacji dane są transmitowane z terminala do komputera PC przy pomocy odpowiedniego programu komunikacyjnego i importowane do programu Środki Trwałe Lenz. Gdzie następuje porównanie ich z informacjami przechowywanymi w bazie danych. Na tej podstawie generowane są różnego rodzaju dokumenty i raporty tj. np. arkusz spisu z natury, czy raport nadwyżek i braków itp.
Modułowa budowa programu sprawia, że jest to system bardzo elastyczny, pozwalający na dostosowywanie go do potrzeb i oczekiwań użytkownika.

© 2000 - 2011 LENZ Group Sp. z o.o.